Articles

October 26, 2014

انواع بلبرینگ و رولبرینگ

1- بلبرینگ شیار عمیق 2- بلبرینگ تماس زاویه ای 3- بلبرینگ خود تنظیم 4- رولبرینگاستوانه ای 5- رولبرینگ مخروطی 6- رولبرینگ کروی 7- رولبرینگ توریدار 8- رولبرینگ استوانه ای کف گرد
October 26, 2014

نکاتی چند در مورد بلبرینگ

۱-بازرسی و تمیز کردن همانند سایر قطعات مهم یک ماشین، بیرینگ‌ها نیز باید در فواصل معین تمیز شده، مورد تست و بازرسی قرار گیرند. این بازرسی […]
October 9, 2014

تاريخچه بلبرینگ

اختراع بیرينگ يا آنچه كه بنام بلبرينگ در صنعت شناخته شده است به هزاران سال قبل بر ميگردد . در آن زمان بشر دريافت كه حركت […]